GIDO

Rejestracja w GIDO
Rejestracja zbiorów danych w GIODO - 119 zł

Wzory dokumentacji
Wzór pakietów - 499 zł. Cena obejmuje wzroy:

  • Polityka Bezpieczeństwa Informacji
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania w tajemnicy danych osobowych
  • Oświadczenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  • Wszystkie niezbędne wykazy
  • Wszystkie niezbędne ewidencje
  • Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych

Zamów:     soluma@soluma.pl   |   formularz kontaktowy
Gwarantujemy odpowiedź na Twoje zapytanie w ciągu 24h

Inne opcje ustalane są indywidualnie.

Cenniki