Wzory umów

Umowy zawierane on-line:

 

Inne:


 

Wzor umowy na produkcję serwisu WWW

Zmiana abonenta domeny

Wzór umowy o zachowaniu poufności

Wzor umowy o przeniesienie praw autorskich (2018)

FAQ