Zarządzanie komentarzami w CMS

Menu „komentarze” – widoczna lista komentarzy wraz z zagnieżdżeniem. Przy każdym komentarzu opcje:

  • Usuń
  • Edycja
  • Podgląd na www ( po kliknięciu otwiera w nowym oknie www na której jest komentarz)

System komentarzy