Logo SpecOK

Projekt logo obejmuje przygotowanie logo wg poniższego wzoru:

logo 1  logo 2

W logo zostanie zmieniona nazwa marki (na powyższych przykładach są to: MOTO oraz INSTAL) oraz zmieniona zostanie kolorystyka logo.

FAQ