Ochrona znaku towarowego

Zastrzeżenie znaku / nazwy firmy lub marki. Ochrona prawna marki – orientacyjne koszty i etapy rejestracji znaku:

ETAP I. Badanie zdolności rejestrowej znaku

  • Polska: Badanie  400 zł + 60 zł każda klasa,
  • Unia Europejska: Badanie 1240 zł netto


ETAPII. Rejestracja znaku

Rejestacja znaku (Polska)

  • Obsługa wniosku przez kancelarię: 1400 zł netto
  • Zgłoszenie wniosku do Urzędu Patentowego, 1 klasa: 450 zł, dodatkowe klasy: 120 zł
  • Rejestracja znaku: 890 zł netto, każda dodatkowa klasa: 400 zł netto

Opłata ochrania znak przez 10 lat. Zamów badanie i rejestrację znaku.

Rejestracaj znaku Unia Europejska

  • Obsługa wniosku przez kancelarię: 1400 zł netto
  • Rejestracja znaku i zgłoszenie wniosku do Urzędu Patentowego, 1 klasa: 850 EUR, dodatkowe klasy: 50 EUR

Opłata ochrania znak przez 10 lat. Zamów badanie i rejestrację znaku.
 

ETAP III. Monitoring

Monitoring  znaku towarowego

  • Polska - 420 zł netto / 1 rok
  • Unia Europejska - 900 zł netto /1 rok

Oferta