Aktualizacja serwerów MySQL

Data wpisu: 12.02.2018

W związku z ciągłym rozwojem Soluma Hosting  chcielibyśmy Państwa poinformować, że w nocy 22/23 lutego 2018 r. będziemy przeprowadzać aktualizację serwerów baz danych MySQL. Serwery MySQL zostaną zaktualizowane do wersji 5.7.

Szacujemy, że przerwa w dostępnie do baz danych nie powinna trwać dłużej niż 15 minut, jednocześnie po aktualizacji prosimy o weryfikację poprawności działania usług korzystających z baz MySQL.

Autor wpisu: Soluma Interactive, Grzegorz Wiśniewski