Zgłoszenie serwisowe

Prosimy zapoznać się z warunkami usługi opisanymi na stronie: Wsparcie i serwis - wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją podanych warunków zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonywać według procedur podanych na stronie Wsparcie i serwis.

Wybierz rodzaj zgłoszenia:

Poczta E-MAIL   ZGŁOŚ →
skorzystaj ze zgłoszenia jeśli masz problem z kontem e-mail

Strona WWW   ZGŁOŚ →
skorzystaj ze zgłoszenia gdy masz problem ze stroną WWW lub systemem CMS

SERWER WIRTUALNY   ZGŁOŚ →
skorzystaj ze zgłoszenia jeśli masz problem z serwerem wirtualnym, kontem ftp, bazą danych

SERWER DEDYKOWANY   ZGŁOŚ →
skorzystaj ze zgłoszenia jeśli masz problem z serwerem dedykowanym

Odzyskanie HASŁA   ZGŁOŚ →
to zgłoszenie pozwala na odzyskanie hasła do usług, weryfikacja następuje na podstawie danych klienta

INNY zgłoszenie   ZGŁOŚ →
skorzystaj ze zgłoszenia gdy masz inny problem niż wyżej opisane


System zgłoszeń dla usługi Serwis VIP:

Zgłoszenie Serwis VIP →
Gwarantowany czas reakcji i wykonania naprawy - jak w zawartej umowie (opis usługi Serwis VIP).

Wsparcie i serwis