W czym możemy pomóc?

Zasady użytkowania


Korzystanie (w jakikolwiek sposób) z tej witryny, wszystkich witryn z nią powiązanych oraz usług opisanych na tych witrynach oznacza akceptację niniejszych „Zasad użytkowania”:

I. Informacje ogólne

1. Niniejsze „Zasady użytkowania” (zwane dalej ZU) określają dozwolone sposoby użytkowania Witryn Soluma (opis w I pkt. 3.2) oraz zakupu usług Soluma.

2. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, wyłączenia ZU w dowolnym momencie bez powiadomienia.

3. Definicje

 • 3.1. Soluma - Soluma Interactive Grzegorz Wiśniewski, ul. Żyrardowska 73/35, 82-300 Elbląg, NIP: 578-210-28-51
 • 3.2. Poprzez witryny lub strony lub Serwisy lub Strony Soluma lub Witryny Soluma (dalej zwane WS) rozumie się:
  • wszystkie witryny internetowe w domenie soluma.pl oraz jej subdomeny (np.: nazwa.soluma.pl), oraz w domenach: solumagroup.pl, solumait.pl, solumaprestige.pl, solumaevent.pl, solumabhp.pl, solumagear.pl, solumacontent.pl
  • wszystkie witryny internetowe działające w domenach: Bizneo.pl, Finansowy360.pl, PoradnikPraca.pl, AYS.pl, Tech360.pl, Energia360.pl, ZycieKOBIETY.pl, DomABC.pl, EduZDROWIE.pl, MESKIPortal.pl, PoradnikiZAKUPOWE.pl, PoradnikMOTO.pl, Turystyka360.pl, PSY24.PL, KOTY24.PL, KONIEiMY.PL, PoradnikPRACA.pl, LogistykaiTransport.pl, Mindly.pl, PortalMarketingowy.pl​, Wortale.net (oraz ich subdomeny).
  • wszystkie witryny w domenie specok.pl oraz jej subdomeny (np.: nazwa.specok.pl) , witryny w Projekcie SpecOK
  • pozostałe witryny powiązane z Soluma (kapitałowo) lub których właścicielem jest Soluma
  • witrynę DobreSerce.org

4. Wszystkie znaki towarowe nie należące do Soluma zostały użyte na WS wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

5. Wszystkie adresy e-mail podane na naszych stronach internetowych to adresy osoby fizycznej, podane wyłącznie w celu zamawiania usług świadczonych przez tą osobę.


II. Zakup usług Soluma 

1. W przypadku zakupu usług przy korzystaniu z WS oraz zakup usług poprzez skorzystanie z poczty e-mail lub mechanizmy dostępne na WS - Użytkownik akceptuje wszystkie dostępne regulaminy i warunki dostępne na WS w tym: 

 • Regulamin usług hostingowych, Regulamin rejestracji domen internetowych, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, i inne dostępne na tej stronie: regulaminy
 • Warunki współpracy zawarte na stronie: zamowienia
 • Regulamin Mindly.pl: regulamin
 • Regulamin publikacji artykułów sponsorwanych: regulamin oraz zasady publikacji
 • Warunki zamówienia dla serwisów internetowych: warunki dla www
 • Warunki zamówienia dla projektów graficznych: warunki dla projektowania

2. Na WS podano ceny usług i produktów netto, należy doliczyć podatek Vat 23%. Przedstawiona oferta cenowa na WS ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.

 

III. Zasady użytkowania witryn Soluma

1. Soluma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, wyłączenia WS w dowolnym momencie bez powiadomienia.

2. Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych na WS wyłącznie dla potrzeb związanych z zakupem produktów i usług Soluma, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych.

3. Materiałów umieszczonych w WS nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się na WS może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z WS. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

4. Niektóre materiały będą dostępne tylko dla Użytkownika z utworzonym kontem. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych przy rejestracji oraz ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł.

5. Ograniczenia odpowiedzialności.
Soluma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, karne, inne (w tym bez ograniczeń, w wyniku utraty dochodów, utraconych zysków, utraty reputacji, przerwy w dzielności i innych materialnych strat) – wynikających z korzystania:

 • z WS lub zaniechania korzystania z nich
 • usług i produktów Soluma lub zaniechania korzystania z nich


IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Podanie danych jest dobrowolne. W dowolnej chwili możesz żądać usunięcia lub modyfikacji swoich danych. W tym celu należy przesłać na e-mail: bok@solumainteractive.pl informacje niezbędne do podjęcia przez nas wymienionych działań.

2. Udostępnianie danych

 • 2.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • 2.2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • 2.3. Dane są udostępniane Partnerom handlowym/ firmom współpracującym w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług z oferty WS. Komu udostępniamy Twoje dane:
  • pomiotom, które współuczestniczą w realizacji usług świadczonych przez Soluma oraz WS,  np.: firmom kurierskim, organizacjom zarządzającym rejestracją domen, firmom świadczącym usługi płatnicze związane z realizacją naszych usług, firmom hostingowym związanym z realizacją naszych usług, innym firmom zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług.
  • firmie Google LLC dane związane z korzystaniem z usług: Google Analitycs, Google Adwords, Mapy Google, Google reCAPATCHA, Google G Suite, Kalendarz Google, Dysk Google, Google Gmail, Wyszukiwarka Google, Dokumenty Google. Przekazywane są dane w zakresie zgodnym z regulaminem danej usługi (w tym pliki cookies oraz adres IP). Regulaminy dla wymienionych usług są dostępne na stronach właściciela lub producenta tych usług.

3. W jakim celu są przetwarzane dane przez Soluma:

 • W celu realizacji zamówień składanych przez Klientów
 • Wystawiania dokumentów sprzedaży
 • Prowadzenia dokumentacji księgowej
 • Rejestracji i utrzymania domen internetowych (patrz: Przypis nr 1)
 • Rejestracji i utrzymania usług hostingowych
 • Dostawy towaru (firmy kurierskie)
 • W celu udzielania informacji o usługach i zamówieniach
 • W celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania przez Ciebie z naszej oferty i stron Soluma, w tym świadczenia obsługi reklamacji, pomocy technicznej oraz zapytań które do nas skierujesz, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem naszych usług dostępnych na stronach Soluma.
 • W celu dopasowania reklam emitowanych na stronach Soluma
 • W celu prowadzenia dowolnych działań marketingowych związanych z usługami dostępnymi na stronach Soluma
 • W celu zapewniania bezpieczeństwa usług
 • W celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron Soluma
 • W celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, w tym związanych z wymogami prawa
 • W celu prowadzenia analiz statystycznych
 • W celu windykacji należności w tym prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych
 • W celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych
 • W celu realizacji pozostałych usług dostępnych w naszej ofercie

4. W celu świadczenia usług wymagamy podania danych:

 • osoby fizyczne: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon
 • firmy:  imię, nazwisko (osoby kontaktowej), dane firmy: nazwa, adres, adres e-mail, telefon, numer NIP

Możemy wymagać podania innych danych jeśli wymagają tego przepisy prawa. Odmowa podania danych uniemożliwić może świadczenie niektórych usług.

5. Dane są przechowywane/ przetwarzane na czas obowiązywania umowy z Tobą lub świadczenia danej usługi, a także po zakończeniu umowy / świadczenia usługi w celach: dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane są przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od daty wykonani umowy / świadczenia usługi lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Administratorem danych osobowych jest: 

 • Soluma Interactive Grzegorz Wiśniewski, ul. Żyrardowska 73/35, 82-300 Elbląg, NIP:578-210-28-51
 • Soluma Content Michał Wynarski, ul. Majowa 1, 86-031 Jagodowo, NIP: 554-266-95-93
 • Prestige Sara Błaszczyk, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP: 739-372-94-33
 • Dla danych uzyskanych z domeny dobreserce.org (www, e-mail), przez profil na FB  lub innych działań związanych bezpośrednio z działalnością Stowarzyszenia): STOWARZYSZENIE DAKOTA, ul. Żyrardowska 73/36, 82-300 Elbląg, Numer KRS 0000801561


V. Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
WS realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www

2. Informacje w formularzach kontaktowych

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.: w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (np.: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności, dostawców usług hostingowych lub też innych podmiotów, z którymi Soluma w tym zakresie współpracuje.

3. Polityka dotycząca Cookies

 • Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich WS oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących/zarządzanych do/przez markę Soluma.
 • Przez używanie WS wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania WS
 • WS wykorzystują ciasteczka (cookies), które identyfikują odwiedzającego witrynę w celu uproszczenia i przyspieszenia działania witryny oraz wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym.
 • Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera i użytkownika oraz jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć. W celu zarządzania ustawienia cookies postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta przeglądarki internetowej, której używasz do korzystania z serwisów Soluma (informacje na stronie producenta). Flash cookies: Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/

 Przypisy.

Nr 1. Domeny

Dane - jako Abonenta nazwy domeny - są ujawniane w ogólnodostępnych bazach Whois, które stanowią podstawowe źródło informacji o nazwach domenowych w Internecie. Dane te ujawniane są w wyniku działań Twoich i Twojego Rejestratora domeny, który posiada dostęp do głównego Rejestru domen.

Publikowanie danych w bazach Whois wiąże się z zasadami funkcjonowania sieci Internet, wspierając w ten sposób jej transparentność i stanowi część umowy obowiązującej w zakresie utrzymywania nazw domeny. Informacje w bazach Whois może sprawdzić każdy użytkownik Internetu. Zakres Twoich danych widocznych w bazie Whois zależy od tego, czy jesteś oznaczony jako „osoba fizyczna” czy jako „organizacja” (np. spółka z.o.o, fundacja, spółdzielnia itp.). Takiego oznaczenia typu abonenta dokonujesz zawsze Ty, przy współpracy Twojego Rejestratora.

Dla Abonentów o statusie „organizacja” ujawniane są dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko/nazwa, dane teleadresowe itp. Osoby fizyczne, które korzystają z prawnej ochrony swoich danych osobowych, powinny wybierać status „osoba fizyczna”. Upewnij się, że Twoje dane ujawniane w bazie Whois są aktualne i kompletne. Jest to Twoje prawo i obowiązek. W przypadku wątpliwości, czy wybrałeś właściwy status swoich danych albo stwierdziłeś potrzebę dokonania ich zmiany, skontaktuj się niezwłocznie z nami.

 

Powiązane artykuły

Przewiń do góry