W czym możemy pomóc?

Regulamin publikacji artykułów, linkow


1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi publikowania tekstów eksperckich oraz umieszczania linków na portalach internetowych oraz blogach (zwanych dalej "Portalami") Soluma Group, na rzecz Dostawców treści / linków (dalej: „Zamawiający”).
1.2. Usługa świadczona jest przez firmę Soluma Interactive (dalej: „Usługodawca”).
1.3. Lista portali dostępna jest tutaj
1.4. Dodatkowe warunki zamówienia i publikacji / emisji są dostępne tutaj - są one nieodłączną częścią regulaminu.
1.5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania zlecenia.


2. Usługa i korzystanie z usługi

2.1. Świadczona usługa polega na:
a/ publikacji artykułów (dalej zwane „artykułami”). Artykuły to teksty opisujące produkt, usługę, wydarzenie, itp. Artykuł może zawierać informacje reklamowe oraz aktywne linki do strony wskazanej przez Dostawcę 
b/ publikacji linków do istniejących publikacji (dalej zwane „linkami”)
c/ publikacji linków w innych częściach witryn (dalej zwane „linkami”)

2.2. Usługodawca może wprowadzić akcesoryjne usługi i rozszerzenia.

2.3. Usługa świadczona jest odpłatnie, na zasadach podanych w dalszych postanowieniach Regulaminu


3. Warunki świadczenia Usługi

3.1. Zamawiający zlecając usługę, przystępuje do programu partnerskiego. Wszystkie publikacje przez niego przysłane są traktowane jako publikacje partnera serwisu.

3.2. Usługodawca na swoich Portalach publikuje artykuły  /linki przesłane przez Zamawiających.

3.3. W przypadku przesłania artykułu przez Zamawiającego - zapewnia on, że należą do niego autorskie prawa majątkowe do tego artykułu. W przypadku stwierdzenia, że Zamawiający nie posiada do niego majątkowych praw autorskich Usługodawca może:
a) natychmiast usunąć opublikowany artykuł z Portalu,
b) nie ma obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację,
c) wystąpić o wpłacenie kary,
d) wystąpić o zaspokojenie roszczeń autora/właściciela majątkowych praw autorskich.

3.4. Zamawiający upoważnia Usługodawcę do przesłania faktury w formie elektronicznej.

3.5. Zamawiający nie może działać na szkodę Usługodawcy, w tym nie może zamieszczać nienaturalnych linków do usług. W przypadku stwierdzenia takich działań Usługodawca może natychmiast usunąć opublikowany artykuł / link i nie ma obowiązku zwracania wynagrodzenia za usługę.

3.6. Usługodawca nie publikuje artykułów/linków szkodliwych dla naszych portali / blogów / marki / wizerunku marki Soluma Group oraz jej wszystkich członków.

3.7. Podane ceny uwzględniają możliwość dodawania innych linków przez naszą redakcję do opublikowanych artykułów - pod warunkiem: że artykuł jest nieprawidłowo linkowany. Informacja jak prawidłowo likować artykuł: tutaj.


4. Wykonanie i zamówienie usługi

4.1. Warunki i zasady opisane tutaj.

4.2. W przypadku niepoprawnego wykonania usługi  przez Usługodawcę, Zamawiający podaje swoje uwagi, a Usługodawca poprawia usługę.

4.3. Zapis w ofercie: „Trwałość: publikacja / link w zasobach portalu na stałe.” lub „dożywotni” itp. - oznacza, że Usługodawca jest zobowiązany do utrzymania publikacji artykułu / linku minimum przez okres jednego roku. Zobowiązanie wygasa w przypadku sytuacji opisanej w punkcie 4.4.

4.4. Zobowiązania Usługodawcy, wygasa w sytuacji:
a/ Usługodawca zawiesił działalność portalu lub sprzedał portal na którym miała miejsce publikacja lub gdy nastąpiła awaria portalu.
b/ Usługodawca otrzymał filtr ręczny z Google "Nienaturalne linki z twojej witryny" lub analogiczny dotyczący portalu / artykułu / podstrony na którym miała miejsce publikacja - wtedy Usługodawca może zmienić linki na nofollow lub usunąć publikację / linki (decyzja należy do Usługodawcy).
b1/ Zamawiający otrzymał filtr ręczny z Google dla linkowanej witryny / strony, 
c/ Zamieszczony link kieruje w inne miejsce niż miało to miejsce w dniu publikacji (wszelkiego rodzaju przekierowania) lub zmieniona została zawartość strony na którą kieruje link.
d/ Zamawiający nie poinformował Usługodawcy, że artykuł nie jest unikatowy (Unikatowy: autorski tekst, nigdzie nie indziej nie publikowany tekst).
e/ Dostarczone materiały łamią lub namawiają do łamania obowiązującego prawa (ocena Usługodawcy), 
f/ Dostarczone materiały szkodzą w jakikolwiek sposób wizerunkowi lub interesom Usługodawcy (w ocenie Usługodawcy)
g/ Zamawiający złamał dowolny punkt regulaminu,


5. Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie: www.kontakt.soluma.pl

5.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

5.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.


6. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.2. Usługodawca może wprowadzać zmiany regulaminie.

 

Powiązane artykuły

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry