Wsparcie i serwis

Profesjonalna opieka serwisowa.

Zapewniamy pełną obsługę serwisową w ramach świadczonych usług. Wsparcie i serwis dotyczy wszystkich produktów zarówno w czasie okresu gwarancyjnego jak i po nim. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług serwisowych wdrożyliśmy system monitorujący status oraz przebieg zgłoszenia. Usługą Gwarancyjną są objęci wszyscy klienci, których obejmuje gwarancja lub stała opieka (hosting), usługa VIP jest kierowana do klientów oczekujących podwyższonej dostępności działu serwisowego (umowa stała), usługa Po gwarancji jest kierowana do klientów bez stałej umowy serwisowej oraz bez gwarancji. Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z działem FAQ oraz warunkami zgłoszenia.

Gwarancja usługa gwarancyjna w tym stała opieka dla usług hostingowych

0 PLN

cena netto

ZGŁOŚ →

Czas reakcji: 24h
Termin wykonania: do 9 dni
Wykonanie w dni wolne: nie
Zgłoszenie tel.: nie
Zgłoszenie na e-mail: tak
Nieuzasadnione zgłoszenie: 120 zł
Dedykowane procedury: nie
ZAMÓW SERWIS VIP

Serwis VIP dla klientów objętych stałą umową serwisową

390PLN

cena netto

ZALOGUJ →

Czas reakcji: 1h
Wykonanie zgłoszenia: do 2 dni
Wykonanie w dni wolne: tak
Zgłoszenie tel.: tak*
Zgłoszenie na e-mail: tak
Nieuzasadnione zgłoszenie: 0 zł do 4 /mc
Dedykowane procedury: tak
Ilość godzin w pakiecie***: 2

Po gwarancji serwis pogwarancyjny dla dowolnych usług

120 PLN

cena netto za 1h

ZGŁOŚ →

Czas reakcji: 24h
Termin wykonania: do 14 dni
Usługa ekspresowa: + 100%
Zgłoszenie tel.: tak
Zgłoszenie na e-mail: tak
ZAMÓW SERWIS VIP


Profesjonalny serwis i wsparcie dla produktów Soluma. Wszystkie ceny netto (należy doliczyć VAT 23%).

* Dane do kontaktu telefonicznego są zawarte w umowie serwisowej.
** Wszystkie dane do logowania ujęte są w umowie serwisowej.
*** Godziny w pakiecie nie przechodzą na kolejny miesiąc - dotyczy tylko usług nie objętych już gwarancją. W ramach wykonywania usług gwarancyjnych godziny nie są naliczane.
**** Liczona każda rozpoczęta godzina pracy.

Wsparcie i serwis