Wsparcie i serwis

Profesjonalna opieka serwisowa.

Zapewniamy pełną obsługę serwisową w ramach świadczonych usług. Wsparcie i serwis dotyczy wszystkich produktów zarówno w czasie okresu gwarancyjnego jak i po nim. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług serwisowych wdrożyliśmy system monitorujący status oraz przebieg zgłoszenia.

Prosimy wybrać usługę dla której ma zostać udzielone wsparcie:

Usługi hostingowe
utrzymanie stron internetowych, sklepów, portali, obsługa kont e-mail

zgłoś problem →

 

Doradztwo marketingowe
prosimy wybrać usługę do realizacji

wybierz →

 

Aktualizacja strony internetowej 
prosimy wybrać usługę

wybierz →

 Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z działem FAQ oraz warunkami zgłoszenia.

Uwagi: Profesjonalny serwis i wsparcie dla produktów Soluma. Wszystkie ceny netto (należy doliczyć VAT 23%).

* Dane do kontaktu telefonicznego są zawarte w umowie serwisowej.
** Wszystkie dane do logowania ujęte są w umowie serwisowej.
*** Godziny w pakiecie nie przechodzą na kolejny miesiąc - dotyczy tylko usług nie objętych już gwarancją. W ramach wykonywania usług gwarancyjnych godziny nie są naliczane.
**** Liczona każda rozpoczęta godzina pracy.

Wsparcie i serwis