Wsparcie i serwis

Profesjonalna opieka serwisowa.

Zapewniamy pełną obsługę serwisową w ramach świadczonych usług. Wsparcie i serwis dotyczy wszystkich produktów zarówno w czasie okresu gwarancyjnego jak i po nim. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług serwisowych wdrożyliśmy system monitorujący status oraz przebieg zgłoszenia.

Usługą Gwarancyjną są objęci wszyscy klienci, których obejmuje gwarancja lub stała opieka (hosting), usługa VIP jest kierowana do klientów oczekujących podwyższonej dostępności działu serwisowego (umowa stała), usługa Po gwarancji jest kierowana do klientów bez stałej umowy serwisowej oraz bez gwarancji. Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z działem FAQ oraz warunkami zgłoszenia.
 

GWARANCJA

usługa gwarancyjna w tym stała opieka dla usług hostingowych

Czas reakcji: 24h
Termin wykonania: do 5 dni
Wykonanie w dni wolne: nie
Zgłoszenie tel.: nie
Zgłoszenie na e-mail: tak
Dedykowane procedury: nie
Cena netto: 0 PLN

ZGŁOSZENIE

 

SERWIS VIP

dla klientów objętych stałą umową serwisową

Czas reakcji: 1h
Wykonanie zgłoszenia: do 2 dni
Wykonanie w dni wolne: tak
Zgłoszenie tel.: tak*
Zgłoszenie na e-mail: tak
Nieuzasadnione zgłoszenie: 0 zł do 4 /mc
Dedykowane procedury: tak
Ilość godzin w pakiecie***: 2
Cena netto: od 290 PLN / MC

ZGŁOSZENIE (autoryzacja po IP)

 

PO GWARANCJI

serwis pogwarancyjny dla dowolnych usług

Czas reakcji: 24h
Termin wykonania: do 14 dni
Usługa ekspresowa: + 100%
Zgłoszenie tel.: tak
Zgłoszenie na e-mail: tak
Cena netto: 120 PLN / za 1h

ZGŁOSZENIE

 

 

Profesjonalny serwis i wsparcie dla produktów Soluma. Wszystkie ceny netto (należy doliczyć VAT 23%).

* Dane do kontaktu telefonicznego są zawarte w umowie serwisowej.
** Wszystkie dane do logowania ujęte są w umowie serwisowej.
*** Godziny w pakiecie nie przechodzą na kolejny miesiąc - dotyczy tylko usług nie objętych już gwarancją. W ramach wykonywania usług gwarancyjnych godziny nie są naliczane.
**** Liczona każda rozpoczęta godzina pracy.

Wsparcie i serwis