Odrębny IP dla konta FTP

Po przypisaniu adresu IP do maszyny wirtualnej w zakładce Konfiguracja > Adresy IP jest możliwość przypisania IP do konkretnego konta FTP

Serwery dedykowane