Użytkownicy

Użytkownicy, uprawnienia, role w systemie CMS.

Użytkownicy

  • Każdy użytkownik jest członkiem jednej grupy.
  • Każdy użytkonik może mieć przypisanych wiele uprawnień.
  • Każda grupa ma przypisaną jedną lub więcej ról.
  • Każda grupa może mieć przypisanych wiele uprawnień.
  • Każda rola może mieć przypisanych wiele uprawnień.

 

Dziedziczenie uprawnień

  • Każdy użytkownik dziedziczy uprawnienia z grupy do której jest przypisany.
  • Każda grupa dziedziczy uprawnienia z przypisanych do niej ról.

W związku z powyższym użytkownik otrzymuje uprawnienia zgodnie z przypisaną do niego grupą, jej uprawnieniami, uprawnianiami ról, które są do niej przypisane oraz uprawnieniami bezpośrednio nadanymi w profilu użytkownika.

 

Role użytkowników

Służą do grupowania takich samych uprawnień znajdujących się w różnych grupach. Tym samym przyśpieszają i ułatwiają zarządzanie uprawnieniami kilku grup jednocześnie.
 

więcej:

Biuro Obsługi Klienta

Sprzedaż, informacje handlowe

soluma@soluma.pl
Odpowiedź w ciągu max. 24h przez 365 dni w roku

512 202 999 wewn. 1
Pon. - Pt. 10.30 - 15.30