Grupy

Każdy użytkownik jest członkiem jednej grupy.

Każda grupa ma przypisaną jedną lub więcej ról.

Każda grupa może mieć przypisanych wiele uprawnień.

Użytkownicy