W czym możemy pomóc?

Aktualizacja systemów firm zewnętrznych

W przypadku systemów (strony www, portale internetowe, sklepy, inne systemy informatyczne) wykonanych przez zewnętrzne firmy – ich rozbudowa przez Soluma odbywa się na niżej podanych zasadach.

Praca na godziny

Klient zakupuje minimalnie pakiet 10h (liczna każda rozpoczęta godzina) oraz dostarcza na e-mail komplet wytycznych dla prac jakie mamy wykonać. Nasz zespół przystępuje do pracy, w której zakres wchodzi zapoznanie się z systemem. Po zapoznaniu się z systemem przystępujemy do wdrożenia oczekiwanych funkcjonalności.

Godziny są rozliczane na bieżąco – po wyczerpaniu pakietu godzin, przesyłamy do klienta, kolejną fakturę pro forma. Po zaksięgowaniu wpłaty prace są kontynuowane. W przypadku nadpłaty – jest ona rozliczana przy kolejnych zleceniach.

Wycena

Wykonanie wyceny przed przystąpieniem do prac: opłata za 1h (minimalny pakiet 5h). Opłata za wycenę podlega zwrotowi w przypadku realizacji zlecenia w naszej firmie (zlecenie musi spełniać warunek: zamówienie powyżej 20 000 zł netto). Do wykonania wyceny jest niezbędne: dostarczenie dokumentacji systemu lub dostępu do systemu.

Godziny są rozliczane na bieżąco – po wyczerpaniu pakietu godzin, przesyłamy do klienta, kolejną fakturę pro forma. Po zaksięgowaniu wpłaty prace są kontynuowane. W przypadku nadpłaty – jest ona rozliczana przy kolejnych zleceniach.

Termin wykonania

Przystąpienie do pracy następuje po zaksięgowaniu wpłaty oraz dostarczeniu niezbędnych informacji przez klienta (wytyczne dotyczące zlecenia, dane techniczne, dostęp do systemu) – w ciągu 14 dni przystępujemy do realizacji zlecenia. Termin wykonania zależy od zakresu zleconych prac.

Gwarancja

Soluma nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji na wszystkie elementy systemu, które nie były wdrażane przez zespół Soluma oraz nie odpowiada za błędy w implementacji zleconych funkcjonalności, jeśli na te błędy mogą mieć wpływ prace wykonane przy systemie przez inną osobę niż kadra Soluma.
W pozostałych przypadkach gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy. Udzielona gwarancja wygasa w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do systemu bez udziału Soluma.

Powiązane informacje:

 

Powiązane artykuły

Przewiń do góry