Konfiguracja konta e-mail

Obsługa poczty na serwerach Soluma

Poczta przez www (Soluma Webmail)
adres: https://poczta.soluma.pl
 

Ustawienia dla klientów poczty (wybierz jedną z opcji)
(np.: MS Outlook, The Bat!, Thunderbird)

 1. Bez szyfrowania (nie zalecamy)
  Login/użytkownik: adres e-mail
  Serwery poczty (SMTP, POP3): domena
  Serwer wymaga uwierzytelnienia (zaznacz opcję)
  Ustawienia portu dla poczty wychodzącej (SMTP): 587
  Ustawienia portu dla poczty przychodzącej (POP): 110
 2. Szyfrowanie
  Login/użytkownik: adres e-mail
  Serwery poczty SMTP: poczta.soluma.pl
  Serwery poczty POP: poczta.soluma.pl
  Serwer wymaga uwierzytelnienia (zaznacz opcję)
  Ustawienia portu dla poczty wychodzącej (SMTP): 465
  Ustawienia portu dla poczty przychodzącej (POP): 995
 3. Szyfrowanie + IMAP
  Login/użytkownik: adres e-mail
  Serwery poczty SMTP: poczta.soluma.pl
  Serwery poczty POP / IMAP: poczta.soluma.pl
  Serwer wymaga uwierzytelnienia (zaznacz opcję)
  Ustawienia portu dla poczty wychodzącej (SMTP): 465
  Ustawienia portu dla poczty przychodzącej (POP): 993

Szczegółowe ustawienia klienta poczty znajdą Państwo na stronach producentów:

Dodatkowe informacje:

 

Poczta