Separacja kont a obciążenie serwera dedykowanego

Pytanie klienta: Czy konta FTP są "odseparowane"? W momencie gdy jedno z kont (np. www) jest obciążone, to nie ma to wpływy na działanie innych kont ftp i działających na nim stron.

Odpowiedź:  Separacja, o której Państwo piszą dotyczy wyłącznie separowania uprawnień do plików serwisów. Włamanie i modyfikacja plików dotyczyć będzie wyłącznie domen/y przypisanej do skompromitowanego konta ftp. Wszystkie domeny w obrębie serwera fizycznego korzystają z tych samych zasobów dyskowych, bazodanowych i tych samych demonów aplikacji (np.: serwera www). W takim wypadku oczywiste jest, że nadmierne obciążenie generowane przez jedną stronę będzie negatywnie wpływało na pozostałe usługi w obrębie całego serwera dedykowanego.
Z technicznego punktu widzenia taka całkowita izolacja jaką by Państwo chcieli osiągnąć możliwa jest jedynie po przeniesieniu domeny na osobny serwer fizyczny.

Serwery dedykowane