Koszty utrzymania i obsługi CMS

 

CMS Soluma

CMS WordPress

Opłata za licencję
- instalacja: serwery Soluma
- instalacja: serwery inne


0 PLN
od 1000 PLN


0 PLN
0 PLN

Instruktaż z obsługi CMS

0 PLN

Od 100 PLN /1h

Aktualizacje 1 ROK

0 PLN

120 PLN /1h

Aktualizacje od 13go miesiąca

80 PLN / 1h

120 PLN /1h

Dodatkowe kopie zapasowe

0 PLN

120 PLN /1h

Rozbudowa systemu / www

80 PLN / 1h

120 PLN /1h

Prostota zarządzania www*

Bardzo proste

Trudne

Podatność na ataki

Niska

Wysoka

Ceny netto, od.

* Badanie na 1000 użytkownikach „nietechnicznych”

System CMS