W czym możemy pomóc?

Licencja systemu CMS Soluma

§1. W licencji poprzez słowo:

 • CMS - rozumie się system zarządzania treścią na stronie WWW.
 • Program - niniejsze oprogramowanie, czyli system zarządzania treścią CMS.
 • Producent programu - firma Soluma.
 • Nabywca – firma lub osoba dokonująca zakupu licencji CMS.

§2. Postanowienia ogólne

 • 1. Aby móc legalnie korzystać z systemu, należy wykupić odpowiednią licencję.
 • 2. Licencja jasno określa prawa autorskie do programu, które nie mogą zostać w żaden sposób ograniczone.
 • 3. Jedynym właścicielem Programu jest Producent programu i do niego należą wszystkie prawa autorskie.
 • 4. Producent programu udziela Nabywcy wyłącznie prawa do użytkowania Programu.
 • 5. Licencja dotyczy całego pakietu, czyli plików wchodzących w skład niniejszego systemu CMS.
 • 6. Licencja programu wygasa w przypadku braku wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy za usługę hostingową (§3 pkt.5) w określonym na fakturze VAT terminie (faktura jest wysyłana na wskazany przez klienta adres e-mail).
 • 7. Program posiada Manager plików dla systemu CMS - wersja demo, oraz bezpłatny moduł wysiwyg, których autorami oraz właścicielami licencji są firmy zewnętrzne.

§3. Instalacja i rozpowszechnianie systemu CMS

 • 1. Zabrania się jakiegokolwiek rozpowszechniania systemu bez autoryzacji Producenta programu.
 • 2. Wykupienie jednej licencji upoważnia do korzystania z jednej kopii systemu CMS.
 • 3. Zakup licencji skutkuje uruchomieniem CMS na serwerze (§3 pkt.5 ) i przypisaniem do niego adresu internetowego.
 • 4. Dokumentem poświadczającym posiadanie licencji jest faktura VAT wystawiona przez Producenta programu.
 • 5. Program jest instalowany wyłącznie na serwerach wirtualnych lub dedykowanych Producenta programu.
 • 6. Nabywcy nie przysługują prawa dostępu do plików, kodu źródłowego i innych elementów będących częścią Programu.

§4. Użytkowanie systemu CMS

 • 1. Program służy do zarządzania serwisem/stroną WWW i umożliwiania zmiany treści na stronie z poziomu przeglądarki internetowej.
 • 2. Zainstalowany i działający aktywnie system CMS musi zawierać na stronie głównej notkę o prawach autorskich wraz z aktywnym linkiem do strony domowej systemu, chyba że Producent programu wyrazi pisemną zgodę na zmianę formy noty lub jej pominięcie. Treść notki o prawach autorskich może ulegać zmianie.
 • 3. Program może być wykorzystywany zarówno do celów prywatnych jak i komercyjnych.
 • 4. Producent programu gwarantuje, że Program będzie działał zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem.
 • 5. Producent programu nie gwarantuje, że Program będzie całkowicie wolny od błędów.

§5. Wsparcie techniczne systemu CMS

 • 1. W ramach niniejszej licencji, autoryzowanemu użytkownikowi (nabywcy licencji) przysługuje pomoc w usunięciu ewentualnych błędów działania Programu, które naruszają jego funkcjonalność, a które nie są spowodowane przez czynniki trzecie (działanie serwera, modyfikacje kodu oprogramowania itp.) w zakresie opisanym w §6. Aktualizacje i gwarancja.
 • 2. Licencjobiorca akceptuje fakt, iż instrukcja do system CMS jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej.
 • 3. Szkolenia z obługi programu są odpłatne.

§6. Aktualizacje i gwarancja

 • 1. Producent programu gwarantuje aktualizacje niezbędne dla prawidłowego działania programu przez okres 6 miesięcy od momentu instalacji programu.
 • 2. Aktualizacje po 6 miesiącach od zakupu programu są odpłatne.
 • 3. Producent programu udziela 12 miesięcznej gwarancji na działanie programu.
 • 4. Manager plików dla systemu CMS wersja demo, oraz bezpłatny moduł wysiwyg - nie są objęte gwarancją Soluma (rozwiązania firm zewnętrznych). Klient może te rozwiązania zastąpić ich płatnymi odpowiednikami - koszty implementacji ustalane są indywidualnie.

§7. Wyłączenie odpowiedzialności za straty

 • W żadnym przypadku Producent programu nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia lub niemożności użycia Programu.

Powiązane artykuły

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry