Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych (online)

Zapoznałem się i akceptuję zasady użytkowania

Wzory umów