Ile e-maili mogę wysłać dziennie?

Ze względu na możliwość trafienia adresu IP serwera na czarną listę, umożliwiamy wysyłkę do 500 maili dziennie. Wysyłka nie może być jednorazowa do wszystkich 500 (nie należy jednorazowo wysyłać do większej ilości osób niż 30), również należy zachować odstępy czasowe w wysyłaniu  ponowień tej samej informacji dla kolejnych grup odbiorców*.

W przypadku chęci wysyłki masowej (mailingu) do większej ilości osób należy używać systemy dedykowane do takiej masowej wysyłki lub zamówić taki system w Soluma (od 1000 zł netto, odrębny system, do 800 maili dziennie, automatycznie dzielący wysyłkę, odrębna domena i serwer).

Klienci , którzy będą używali serwer Soluma do masowej wysyłki, zostaną obciążeni kosztami w przypadku rejestracji serwera na czarnych listach  oraz innymi kosztami, które wynikną z usuwania szkód wynikłych z rozsyłania wysyłki masowej.


*Podobne zasady radzimy zachować przy korzystaniu z usługi Google Apps dla firm w usłudze Gmail.

Poczta