Postmaster - zarządzanie kontami e-mail

Zarządzanie kontami e-mail w danej domenie przez panel: poczta.soluma.pl
 

Zakładanie kont

Administracja -> Konta pocztowe -> Dodaj konto (na dole listy znak „+”).

 

Ustawianie aliasów

  • krok 1: Administracja -> Konta pocztowe -> kliknij na dane konto
  • krok 2: Otworzy się po prawej widok konta, w zakładce górnej wybierz Aliasy
  • krok 3: Wpisz ilość aliasów dla danego konta, pole Limit aliasów a następnie zapisz.
  • krok 4: Wróć do zakładki Aliasy, wybierz Dodawanie aliasu pocztowego, kliknij: „+”. Wpisz nazwę aliasu a następnie zapisz.

 

Zmiana haseł dla kont

Administracja -> Konta pocztowe -> Kliknij na konto dla którego chcesz zmienić hasło.
Podaj nowe hasło W polu "Nowe hasło", poniżej powtórz hasło.
Na dole strony kliknij -> Zapisz

Poczta