Rozliczenie za godziny

Wymagany zakup minimum 5h roboczych (dla rozwiązań Soluma) lub 10h (dla rozwiązań firm obcych) - nie dotyczy pakietów godzin ujętych w cennikach usług. Prace są wykonywane po zaksięgowaniu wpłaty, zgodnie z kolejką zadań.

Raportowanie

Po zakończeniu prac do klienta jest przesyłana informacja o czasie poświęconym na wykonanie zadania. Niewykorzystane godziny z pakietu pozostają na koncie klienta bezterminowo, do wykorzystania przy kolejnym zleceniu. W przypadku zmiany cennika, godziny są przeliczane wg aktualnie obowiązującego cennika.

Naliczanie godzin

Naliczana jest każda rozpoczęta godzina pracy. W zależności od typu zleconego zadania, w jego wykonaniu może brać udział kilku specjalistów (naliczana jest godzina pracy każdego specjalisty oddzielnie).

Przykładowi specjaliści z podziałem na zadania przy pracach na stronach www:

  • Koordynator zamówienia / projektu
  • Obsługa systemów CMS
    Umieszczenie przesłanych informacji od klienta , np.: teksty, zdjęcia, itp. Prace są wykonywane w ramach opcji umożliwionych przez system CMS.
  • Prace programistyczne
    Zmiany w funkcjonalności strony, wszelkie prace, których nie umożliwia funkcjonalność systemu CMS.
  • Studio graficzne
    Zmiany w projektach graficznych, nowe projekty graficzne, korekta zdjęć.


Dodatkowe informacje:

Informacje